SlovenskýEnglishDeutch

Preklad. nástroje

https://www.across.net/https://www.sdltrados.com/

Ceny a obchodné podmienky

Pošlite nám cez náš kontaktný formulár text na preklad a my vám vyhotovíme cenovú ponuku (CP). Udajte, prosím, aj požadovaný čas na preklad, napr. do 24h., troch dní, týždňa. Cena sa počíta za 1 normostranu (t.j. 1800 znakov) a závisí prevažne od termínu, smeru prekladu a náročnosti textu/ odboru.

Cena prekladu je konečná. Preklad zahŕňa:

  • Samotný preklad v rôznych formátoch v prostredí prekladateľských nástrojov.
  • Prekladateľskú pamäť v textovom formáte (TXT), kde sú vedľa seba originál a preložený text uvedené veta po vete za účelom nahliadnutia a porovnania, ako aj na využitie pre budúce preklady. (Bez akýchkoľvek príplatkov.)
  • Konzultáciu s odborníkom. Využívame hlavne konzultáciu s konštruktérom pri technických textoch, s právnikom pri právnických textoch, s ekonómom pri ekonomických textoch. (Bez akýchkoľvek príplatkov, len v prípade vášho súhlasu s konzultáciou.)
  • Pri prekladoch do slovenského jazyka dodatočné preverenie finálneho textu treťou osobou, keďže ide často o texty určené pre tlač alebo pre širokú verejnosť. (Bez akýchkoľvek príplatkov.)

Všetky vaše údaje zostávajú dôverné!

Akcie/ Novinky