SlovenskýEnglishDeutch

Preklad. nástroje

https://www.across.net/https://www.sdltrados.com/

Ponuka služieb

Štandardné

Preklad

  • zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačným smerom,
  • zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka a opačným smerom.

Preklad rodeným hovorcom

  • zo slovenského jazyka do ruského jazyka a opačným smerom,
  • zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka a opačným smerom,
  • zo slovenského jazyka do rumunského jazyka a opačným smerom.

Korekcia prekladu

  • korekcia preloženého textu a jeho porovnanie s originálom po štylistickej, morfosyntaktickej a významovej stránke.

Lokalizácia webových stránok

Doplnkové

Tlmočenie

  • so zameraním prevažne na techniku a obchod (Aj, Nj).

Výuka jazykov

  • prevažne individuálna a pre malé skupiny (Aj, Nj).

Doplnkové služby sú poskytované po vzájomnej dohode v závislosti od vzdialenosti lokality zákazníka.

Akcie/ Novinky