SlovenskýEnglishDeutch

Preklad. nástroje

https://www.across.net/https://www.sdltrados.com/

Prekladateľské nástroje

Čo to je?

Prekladateľské nástroje nenahrádzajú prácu prekladateľa. Naopak, podporujú ju a zaznamenávajú ju vetu po vete, slovo po slove do posledného detailu. Pritom vzniká prekladateľská pamäť.

Aké výhody z toho vyplývajú pre mňa/ moju firmu?

Menej textu na preklad

Daný nástroj si zapamätá preloženú časť textu, tzv. segment a pri opätovnom výskyte toho istého segmentu ho už netreba znovu prekladať, t.j. je preložený rovnako. Podľa štatistík dosiahne prekladateľský nástroj až do 30% menej textu na prekladanie. Čím dlhší text/ dlhodobejšia spolupráca, tým viac šetríte.

Aktualizácia dokumentov

Už sme pre vás prekladali? A teraz máte iba mierne pozmenený dokument? (Napr. návod k novšej verzii stroja) Preložíme aktualizované časti a tým ušetríme vaše peniaze.

Konzistencia terminológie

Ak nám poskytnete už existujúci firemný slovník, môžeme ho vďaka týmto nástrojom prísne dodržiavať v celom texte. Takisto pri opätovnom výskyte ľubovoľného slova sa dá ľahko bez straty času vyhľadať, ak už bolo v texte aspoň raz preložené. Výhoda pre vás - jednotnosť terminológie. Najviac je to viditeľné pri technických textoch.

Rovnaký formát a forma

Môžete nám doručiť text vo Worde, Exceli, Powerpointe, ako PDF či ako internetovú stránku HTML a XML alebo dokument na sadzbu/tlač a aj v iných formátoch. Vrátime vám dokument v identickom formáte a forme, „len“ s preloženým textom. Zvyšok, ako napr. tvar písma, farba, obrázky, hypertextové odkazy, zostáva nezmenený a nevzniká tým žiadna ďalšia práca pre vás.

Prekladateľská pamäť

Okrem toho, že si môžete v textovom súbore pozrieť celý preklad, vetu po vete, máte aj materiál, ktorý vám umožňuje voľný výber poskytovateľa prekladateľských služieb.

Akcie/ Novinky