SlovenskýEnglishDeutch

Preklad. nástroje

https://www.across.net/https://www.sdltrados.com/

Formáty dokumentov

My sa o to postaráme!

Najväčšiu časť prekladaných dokumentov tvoria súbory v MS Word, ale okrem nich sa vyskytuje aj množstvo iných formátov. Bez problémov preložíme vaše tabuľky v MS Excel či prezentácie v MS PowerPoint. Prekladáme aj dokumenty vytvorené v najnovšom Office 2007. Alebo máte radšej bezplatný OpenOffice?

Ďalej si poradíme s bežne neupraviteľnými „PDF-kami”. Prekonvertujeme ich na MS Word alebo MS Excel.

Pri preklade webových stránok preložíme dokument v jazyku HTML alebo XML, čím vám príp. firme, ktorú ste poverili tvorbou svojich webových stránok, uľahčíme prácu.

Poradíme si aj s formátmi pre sadzbu/ tlač dokumentov.

Cieľ: Preložiť text a všetko ostatné ponechať nedotknuté.

Pri prekladaní používame prekladateľské nástroje, ktoré poskytujú množstvo výhod. Okrem iného je to oddelenie textovej časti, ktorá je na preklad, od zvyšku dokumentu, ktorý zostáva zachovaný, napr. úprava, obrázky, farby, odkazy, textové polia atď.

Výsledok: Identický dokument v rovnakom formáte, „len” v inom jazyku.

Prehľad základných formátov:

  • Ms Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
  • PDF (PDF v rôznych verziách)
  • Web (HTML, XML)
  • Sadzba (Quark Xpress, Adobe In-Desegn, Frame Maker)
  • Iné (txt, rtf, Tag Editor, ...)

Akcie/ Novinky