Preklad. nástroje

www.STAR-TS.comwww.TRADOS.com

Ponuka služieb

Štandardné

Preklad

  • zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačným smerom,
  • zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka a opačným smerom.

Preklad rodeným hovorcom

  • zo slovenského jazyka do ruského jazyka a opačným smerom,
  • zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka a opačným smerom,
  • zo slovenského jazyka do rumunského jazyka a opačným smerom.

Korekcia prekladu

  • korekcia preloženého textu a jeho porovnanie s originálom po štylistickej, morfosyntaktickej a významovej stránke.

Lokalizácia webových stránok

Doplnkové

Tlmočenie

  • so zameraním prevažne na techniku a obchod (Aj, Nj).

Výuka jazykov

  • prevažne individuálna a pre malé skupiny (Aj, Nj).

Doplnkové služby sú poskytované po vzájomnej dohode v závislosti od vzdialenosti lokality zákazníka.

Akcie/ Novinky

Webseitenübersetzung gewinnen.
Für 3 Unternehmen kostenlos!

Krátka správa